முதல்வர் திறனறி தேர்வு திட்டம்" என்ற புதிய திட்டம் அறிவிப்பு!

முதல்வர் திறனறி தேர்வு திட்டம்" என்ற புதிய திட்டம் அறிவிப்பு

12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் - முதல்வர் ஸ்டாலின்


Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...