எண்ணும் எழுத்தும் திட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் மற்றும் SCERT இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள்!

எண்ணும் எழுத்தும் திட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் மற்றும் SCERT இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள்!

எண்ணும் எழுத்தும் திட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் மற்றும் SCERT இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள்!   Click here to download Dir. proceedings pdf


Click here to download Dir. proceedings pdf

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post